BSCI - Szociális audit

BSCI - Business Social Compliance Initiative

A Stuco AG cipő gyártóként egy olyan környezetben tevékenykedik, melyben sajnos túlságosan is gyakran fordulnak elő negatív szociális visszásságok, mint pl. gyerekmunka, nők hátrányos megkülönböztetése, a biztonsági előírások be nem tartása, stb. Bár mi Európában tevékenykedünk és itt is állítjuk elő termékeinket, mindent meg akarunk tenni azért, hogy megakadályozzuk ezeket a különösen negatív fejlődéseket termelési láncunkban.

A BSCI egy európai, kiskereskedő vállalatokat és importorientált termelőket szakmailag átfogó kezdeményezés.

A Kofi Annan által létrehozott Global Compact szervezet tagjaként a BSCI és ezáltal a Stuco is kötelezi magát arra, hogy elfogad egy egységes viselkedési kódexet, mely az ENSZ emberjogi nyilatkozatán, az ILO által előírt alapvető munkajogon, az ENSZ gyermekjogi egyezményén, és a nők hátrányos megkülönböztetésének megszüntetésén alapszik.

A viselkedési kódex gyakorlati alkalmazását független auditáló vállalatok ellenőrzik, melyeket a Social Accountability International nevez ki. Ezentúl vannak még további ellenőrzések a BSCI részéről is, valamint olyan intézkedések, melyek segítenek a beszállítóknak, szociális teljesítményük javításában.

További információk a BSCI-ről: www.amfori.org